CreuNewid: Archwilio’r argyfwng ffoaduriaid a symud pobl

Ar hyn o bryd mae’r byd yn profi’r argyfwng ffoaduriaid gwaethchangemakers pic 1af erioed. Mae straeon am ffoaduriaid, ceiswyr lloches a mudwyr yn y newyddion yn ddyddiol. Pam fod pobl yn symud? Beth yw effaith hynny ar y byd?

Mae CreuNewid yn brosiect dinasyddiaeth fyd-eang sy’n rhoi’r cyfle i ddysgwyr ddysgu a meddwl yn feirniadol am y materion hyn, cyn cychwyn cynllunio a gweithredu’n briodol er mwyn gwneud newid cadarnhaol.

Dim ond 3 Ysgol a choleg yng Nghymru fydd yn cael eu dewis i gymryd rhan drwy broses ymgeisio cystadleuol.

Mwy!

Ymgeisiwch nawr gan ddefnyddio eich Ffurflen Archebu – mae lleoedd yn brin. Dyddiad cau 28 Medi 2018.

Mae Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn gweithio mewn partneriaeth ag Oxfam Cymru i gynnig y cyfleoedd hyn. Ariennir y prosiect hwn gan Lywodraeth Cymru trwy Raglen Addysg Ryngwladol y Cyngor Prydeinig.