Diwrnodau Hyfforddi Ysgolion Cymru

Mae’r gystadleuaeth yn agored i fyfyrwyr 14-18 oed yng Nghymru. Caiff bob ysgol uwchradd/coleg gofrestru un tîm o ddau fyfyriwr, ac un myfyriwr yn y gystadleuaeth i unigolion.

Mae ein Pencampwriaethau Dadlau a Diwrnodau Hyfforddi Ysgolion Cymru 2021 bellach yn FYW

Mae’r gystadleuaeth eleni wedi symud ar-lein, gyda 3 rownd, a bydd pob rownd yn cynnwys uchafswm o 8 tîm a 6 unigolyn.

Cofrestrwch eich myfyrwyr/ysgol YMA 

Diddordeb mewn cymrd rhan eleni? Cysylltwch a Amber Demetrius ar amberdemetrius@wcia.org.uk