Bac Cymreig

Cyflwyniad

Rydym yn cynnig gwasanaethau i gefnogi ysgolion a cholegau i ddarparu elfennau addysg fyd-eang o Fagloriaeth Cymru.

Mae pob un o’n pecynnau wedi eu teilwra ar gyfer bodloni un neu ragor o ddeilliannau Bagloriaeth Cymru:

AD1: Medru meddwl drwy roi barn a Datrys Problemau
AD2: Medru bod yn Greadigol ac yn Arloesol
AD3: Uwch yn unig: Medru defnyddio llythrennedd
AD4:  Lefel Uwch/LO3 Lefelau Cenedlaethol a Sylfaenol: Deall materion ynghlwm â Her Dinasyddiaeth Fyd-eang.

 

Beth gallwn ni gynnig?

Cysylltwch â ni drwy e-bostio cewc@wcia.org.uk neu drwy ffonio 02920 228549 os hoffech chi gofrestru