Cynadleddau Bach

o £40028236467468_cff80313bc_z

Yn seiliedig ar ein Cynhadledd Fodel y Cenhedleodd Unedig (Uwch/ Ôl-16) neu Gynhadledd Gweithredu’n Fyd-eang (Cenedlaethol/Sylfaenol/Cyfnod Allweddol 4), gallwn gynnal cynadleddau bach i roi cyfle i’ch myfyrwyr ddefnyddio eu sgiliau Bagloriaeth Cymru a’u gwybodaeth am bynciau yn ymarferol, ynghyd â briff cynhadledd i ddysgwyr a staff fel cymorth iddynt fedru paratoi.