Ddinasyddiaeth Fyd-eang

Mae’r diwrnod ymarferol hwn wedi’i anelu at athrawon (Uwchradd ac Addysg Bellach) sy’n cyflwyno neu’n cydlynu Bagloriaeth Cymru, ABCh neu ADCDF – neu ar gyfer unrhyw un sy’n bwriadu integreiddio themâu byd-eang yn fwy effeithiol yn eu gwaith.Mae’r diwrnod ymarferol hwn wedi’i anelu at athrawon (Uwchradd ac

Bydd y cwrs yn helpu athrawon i:

Bydd y cwrs yn helpu athrawon i:

• Ddeall cysyniadau allweddol Dinasyddiaeth Fyd-eang
• Arwain trafodaethau myfyrwyr yn hyderus ar faterion megis hawliau dynol, newid yn yr hinsawdd, tlodi ac amrywiaeth
• Adeiladu cronfa o weithgareddau ymarferol i’w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth
• Adnabod cyfleoedd i ddatblygu sgiliau meddwl beirniadol, cyfathrebu a gweithio gydag eraill
• Asesu cynnydd eu hysgol neu goleg ac ystyried gofynion arolygon Estyn
Os hoffech chi gofrestru, cysylltwch â ni drwy anfon e-bost at cewc@wcia.org.uk neu drwy ffonio 02920 228549