Gweithdai datblygu sgiliau

  Wales peaceschools rollover boxo £200

Bydd ein gweithdai sgiliau arbenigol yn cefnogi athrawon a dysgwyr er mwyn iddynt fedru bodloni deilliannau dysgu Bagloriaeth Cymru. Mae’r sesiynau sydd ar gael yn cynnwys:

  • Meddwl yn greadigol a rhoi barn, yn cynnwys y fethodoleg Athroniaeth i Blant (P4C) / Cymunedau
  • Sgiliau cwestiynu
  • Cynnal trafodaethau cynhyrchiol yn y dosbarth
  • Cynnal dadl
  • Datblygu a strwythuro dadleuon
  • Sgiliau siarad cyhoeddus
  • Dysgu gan gyfoedion a hwyluso
  • Sut i greu newid