Gweithdai yn seiliedig ar bwnc

o £200Refugees Welcome

Cyflwyno pynciau penodol i ddysgwyr ganolbwyntio arnynt ar gyfer eu Her Dinasyddiaeth Fyd-eang, gyda’n gweithdai pwnc ar:

  • Hawliau dynol (cyffredinol neu’n canolbwyntio ar hawliau merched neu’r Wladwriaeth Islamaidd)
  • Newid hinsawdd
  • Dŵr a glendid
  • Diarfogi niwclear
  • Diogelwch bwyd
  • Effaith ffonau symudol / diwydiant dillad
  • Gall y gweithdai uchod gael eu haddasu ar gyfer cyflwyno i athrawon neu ddysgwyr.