SDGS4U

Datblygwch eich dealltwriaeth am yr economi, cynaliadwyedd a sut allwch gyfrannu at greu byd gwell

Gall pob unigolyn a sefydliad gyfrannu at y Nodau Datblygu Cynaliadwy a chreu byd gwell, ond mae ambell i gysyniad sylfaenol y mae’n rhiad eu deall yn gyntaf – bydd y ddau gwrs rhyngweithiol a diddorol hyn yn helpu i wneud hynny.

Cwrs 1

  • Beth yw’r economi fyd-eang, a sut mae’n ymwneud â’r Nodau Datblygu Cynaliadwy?
  • Pwy sy’n chwarae rhan yn yr economi honno? Sut maen nhw’n helpu neu’n rhwystro cynnydd?
  • A beth yw eich rôl chi yn hyn i gyd?

Cwrs 2:

  • Pa sgiliau a galluoedd sydd eu hangen arnoch i gyflawni ym myd cymhleth Nodau Datblygu Cynaliadwy?
  • Sut allwch chi ddatblygu’r sgiliau hyn ymhellach? A sut all y rhain eich helpu yn eich gyrfa?
  • Sut allwch chi fod yn Llysgennad Nodau Datblygu Cynaliadwy? Defnyddiwch enghreifftiau o Nod Datblygu Cynaliadwy 12 Defnyddio a Chynhyrchu’n Gyfrifol
  • Archwiliwch eich prosiect Nodau Datblygu Cynaliadwy eich hun i roi syniadau a sgiliau o’r cwrs ar waith.