Cyfleoedd ar gyfer disgyblion a dysgwyr

wcia voices logo

Cyfathrebu materion rhyngwladol

Oes gennych ddiddordeb mewn materion rhyngwladol? A ydych yn chwilio am gyfleoedd i gyfathrebu â chynulleidfa ehangach? Rydym yn dechrau blog newydd a chyffrous ‘Lleisiau Ifanc‘ ar gyfer dysgwyr ysgol uwchradd a cholegau i ysgrifennu am bob math o bynciau rhyngwladol gwahanol o Newid Hinsawdd a’r Amgylchedd i Ddewisiadau Moesegol Prynwyr, Heddwch a Gwrthdaro i Dlodi a Hawliau Merched. Bydd eu herthyglau yn cael eu cyhoeddi i’r byd ei weld ar ein blog! Os oes gennych ddiddordeb neu am fwy o wybodaeth, anfonwch e-bost at manondefis@wcia.org.uk

Mae gennym gyfrif Twitter a thudalen Facebook

Rhannwch eich straeon a lluniau o ddinasyddiaeth fyd-eang, dadlau a gwaith ar faterion rhyngwladol yn eich ysgol ar ein cyfrif Trydar @WCIA_Wales ac ar ein Instrgram WCIA_Wales