Gwirfoddolwch Gyda Ni

 

11399606184_e3003a597b_zOes awydd gyda chi i gymryd rhan mewn materion rhyngwladol ac ennill sgiliau a phrofiad gwerthfawr? Yn syml, cwblhewch y ffurflen hon neu anfonwch e-bost atom i ddysgu rhagor

Dysgwch am wirfoddoli gyda WCIA drwy ddarllen profiad Teresa Morandini

 

Gwirfoddoli Mewn Digwyddiadau

 

Pa fath o waith alla’i ei wneud? Cwrdd a chroesawu, rhwydweithio, Trydar, cymryd nodiadau, gofalu am westeion, creu cyfathrebu ar ôl digwyddiadau, tynnu lluniau a fideos..

Beth yw rhai o’r manteision? Rhwydweithio, hunan-hyder, cwrdd â phobl, sgiliau TG, dylunio a chyfathrebu, enghreifftiau ar gyfer portffolio

 

 

Gwirfoddoli Yn Y Swyddfa

 

Pa fath o dasgau alla’i eu gwneud? – Postio, galwadau ffôn, trefniadau digwyddiadau, cyfathrebu gyda chyflenwyr a phartneriaid.

Beth yw rhai o’r manteision?  – Trefniadaeth, sgiliau cyfathrebu a gweinyddu, sylw i fanylion, sgiliau TG.

 

 

Darllenwch beth mae ein cyn-wirfoddolwyr wedi’i ddweud am eu hamser gyda ni: