Gwobrau Heddychwyr Ifanc

Y mae Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA) am ddathlu pobl ifanc sydd wedi cyfrannu at heddwch a dinasyddiaeth fyd-eang yn eu hysgol, eu grŵp ieuenctid, eu cymuned leol neu’n ehangach mewn amryw ffordd.

Oherwydd Covid-19 cynhelir Gwobrau Heddychwyr Ifanc ar-lein eleni. Cyhoeddir enillwyr y gwahanol gategorïau yn ystod seremoni rithiol ar 9 Gorffennaf fel rhan o Eisteddfod Ryngwladol Gerddorol Llangollen. 

Gobeithio y caiff plant a phobl ifanc eu hysbrydoli i fod yn greadigol ac i fynegi eu syniadau am sut y gall y byd fod yn fwy heddychlon, cyfiawn a chynaliadwy ar ôl COVID19 – ar ffurf geiriau, celf neu’n ddigidol.

Gall pobl ifanc unigol neu grwpiau gyflwyno ceisiadau o dan y categorïau canlynol:

  • Heddychwr / Heddychwraig Ifanc y flwyddyn
  • Awdur Heddwch Ifanc y flwyddyn
  • Artist Heddwch Ifanc y flwyddyn
  • Heddychwr / Heddychwraig Digidol Ifanc y flwyddyn
  • Dinesydd Byd-eang Ifanc y flwyddyn
  • Dadansoddwr Byd-eang Ifanc y flwyddyn

Mae hi hefyd yn dderbyniol i enwebu rhywun arall, gyda’u caniatâd.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau eleni yw 11 Mehefin, 2021.

Mewn partneriaeth gydag Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen