Gwobrau Heddychwyr Ifanc


Y mae Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA) am ddathlu pobl ifanc sydd wedi cyfrannu at heddwch a dinasyddiaeth fyd-eang yn eu hysgol, eu cymuned leol neu’n ehangach mewn amryw ffordd.

Yn anffodus, mae Eisteddfod Ryngwladol Llangollen eleni wedi’i ganslo oherwydd achosion Covid-19. Fodd bynnag, rydym wedi penderfynu y bydd y Gwobrau Heddychwyr Ifanc yn mynd yn eu blaen ar lein.  

Gan fydd o bosibl ychydig mwy o amser rhydd gan rai plant a phobl ifanc, rydym yn gobeithio y cânt eu hysbrydoli i fod yn greadigol a mynegi eu syniadau am sut gall y byd fod yn fwy heddychlon, teg a chynaliadwy – trwy eiriau, celf neu gyfryngau digidol. 

Gall pobl ifanc unigol neu grwpiau geisio o dan y categorïau isod.’

Y categoriau yw:

  • Arwr/Arwyr Heddwch Ifanc y Flwyddyn
  • Dinasyddion Byd-eang Ifanc y Flwyddyn
  • Sgwennwr/Sgwenwyr Heddwch Ifanc y Flwyddyn
  • Artist/Artistiaid Heddwch Ifanc y Flwyddyn
  • Perfformwyr Heddwch Ifanc y Flwyddyn
  • Dadansoddwr/Dadansoddwyr Byd-eang Ifanc y Flwyddyn

Mae hi hefyd yn dderbyniol i enwebu rhywun arall (gyda’u caniatâd!)

Dyddiad cau: 30 Mehefin 2020