Global STEPS – Profwch eich sgiliau

Rydym yn credu bod pobl sy’n gwirfoddoli mewn gweithgareddau dinasyddiaeth fyd-eang (cyfnewidfeydd rhyngwladol, prosiectau heddwch, cymryd rhan mewn cysylltu cymunedol ac ati), yn datblygu sgiliau pwysig. Ond weithiau, nid yw ein gwirfoddolwyr yn cydnabod yr ystod enfawr o sgiliau maen nhw’n eu datblygu wrth wirfoddoli neu, os ydynt yn gwneud hynny, nid ydynt bob amser yn mynegi’r sgiliau hyn mewn ffordd y mae cyflogwyr yn eu deall. Weithiau, nid yw cyflogwyr yn gwerthfawrogi’r sgiliau sydd yn cael eu datblygu wrth wirfoddoli.

Bydd hyn yn cefnogi gwirfoddolwyr i:

  • Hunanasesu’r sgiliau maen nhw wedi eu dysgu yn ystod eu profiad gwirfoddoli gan ddefnyddio ap ar-lein.
  • Gefnogi gwirfoddolwyr i drosglwyddo eu sgiliau i’r lefel nesaf
  • Gyfathrebu’r sgiliau hynny yn briodol ar CV, ffurflenni cais am swydd, mewn cyfweliadau, ac ati
  • Godi ymwybyddiaeth a hyrwyddo pwysigrwydd y sgiliau hyn i gyflogwyr

Mae’r prawf hwn yn eich helpu i nodi’r sgiliau dinasyddiaeth fyd-eang sydd gennych, ac ar ba lefel. Mae’r prawf yn cymryd tua 30 munud i’w gwblhau, er ei fod yn dibynnu ar eich lefel sgiliau a faint o enghreifftiau rydych chi’n eu cwblhau.