Ein Rhwydweithiau

Rydym yn cynrychioli’r sector rhyngwladol yng Nghymru ar Gyngor Partneriaeth y trydydd sector.

Rhan o’r ffordd y gwnawn hyn yw drwy ymwneud â nifer o rwydweithiau cynrychioliadol. Rydym hefyd yn defnyddio’r rhwydweithiau hyn i weithio gyda’n gilydd tuag at ein gweledigaeth o fyd tecach a mwy heddychlon.

Mae’r rhwydweithiau yr ydym yn rhan ohonynt ar hyn o bryd wedi’u rhestru isod:

 

Cynghrair Dysgu Byd Eang Cymru 

Grwp Asiantaeth Tramor Cymru

Clymblaid Ffoaduriaid 

Fforwm Cymdeithasol Sifil Cymru ar Brexit

Atal anrhefn hinsawdd Cymru

Y Gynghrair Datblygu Cynaliadwy 

Sefydliad Heddwch

Grwp Trawsbleidiol ar Tlodi

Grwp Trawsbleidiol ar Hawliau Dynol a  Grwp rhanddeiliaid hawliau dynol

Grwp Trawsbleidiol Rhyngwladol Cymru