Gweithdy Geiriau Heddwch | Peace of Writing

Peace of Writing

This writing workshop, run by historian Norena Shopland, will give a short background to the 1923 Women’s Peace Petition, after which participants will be shown how to creatively respond to four stories to produce a form of writing or art. Final works may appear in a free eBook.

St Fagans National Museum of History

29 May 2024 [10.30am-2pm]

Free event carried out in English.

All Submissions can be up to 1,000 words, in Welsh or English, and up to 3 submissions per person are welcome! There is no financial payment for submis-sions. Copyright remains with the author but Hawlio Heddwch: Women’s Peace Petition Project may use material in their promotion.

Flyer – English


Gweithdy Geiriau Heddwch

Bydd y gweithdy ysgrifennu hwn, a gynhelir gan yr hanesydd Norena Shopland, yn cyflwyno cendir byr ir Ddeiseb Heddwch Merched Cymru 1923 ac yn dilyn hynny, dangosir i gyfranogwyr sut i ymateb yn greadigol i dewis o bedair stori o’r deisebau i gyn-hyrchu darn o ysgrifennu neu gelf.

Gall y byda darnau tertynol yn ymddangos mewn e- lyfr fydd am ddim.

Sain Ffagan Amguedda Werin Cymru

29 Mai 2024 [10.30 y bore—2 y pnawn ]

Digwyddiad am ddim i’w gynnal yn saesneg

Gall cyflwyniadau fod hyd at 1,000 o eiriau, yn Gymraeg neu yn Saesneg, ac mae croeso i gyfranogwyr gyflwyno hyd at 3 darn y person. Sylwer, nifydd unrhyw gost ariannol. Erys hawfraint gydar awdur ond gall Hawlio Heddwch: Prosiect Deiseb Heddwch Merched ei ddefnyddio wrth hyrwyddo.

PDF – Cymraeg