Cwiaro Hanes Affrica

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 17/02/2022
6:30 pm - 7:30 pm

Categories


I ddathlu Mis Hanes LHDT, mae SSAP a Hub Cymru Affrica yn eich gwahodd i ymuno â ni am drafodaeth ar-lein, sy’n chwalu’r myth nad yw bod yn gwiar yn Affricanaidd. Mae nifer o ysgolheigion du wedi ysgrifennu ar ddealltwriaeth cyn-drefedigaethol o ryw a rhywioldeb yn Affrica, gan brofi bod pobl Affricanaidd gwiar wedi bodoli bob amser. Fodd bynnag, mae cwiar yn dal i gael ei ystyried yn gyffredin fel rhywbeth Gorllewinol.

Yn y drafodaeth banel hon, byddwn yn gwrando ar actifyddion ac academyddion cwiar yn trafod hanes a bodolaeth pobl gwiar ar draws Affrica Is-sahara dros y blynyddoedd, a sut mae derbyn pobl gwiar wedi newid. Bydd amser hefyd i siaradwyr ateb cwestiynau dienw gan y gynulleidfa ar sut y gall Cymru a phartneriaid y DU gydsefyll wrth weithio gyda phobl gwiar yn Affrica.

Cofrestrwch yma