Cynhadledd Ysgolion Heddwch

Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 06/11/2019
9:30 am - 2:30 pm

Location
Cardiff Bay

Categories No Categories


Gyda help a chymorth o’r Gronfa Goffa Sallie Davies.

Mae’r cynllun yn caniatau ysgolion cynradd ac uwchradd i ddatblygu heddwch fel thema drawsgwricwlaidd a dull ysgol gyfan, gan gynhyrchu cyfleoedd a mentrau dysgu cyffrous.

Mae ysgolion cyfredol a rhai sydd am ymuno a’r cynllun, am rannu sut mae’r cynllun wedi cael effaith positif ar ddysgu a phrofiadau disgyblion, yn gysylltiedig â’r cwricwlwm newydd yng Nghymru.

Mae gwobrau yn cael eu cyflwyno i ysgolion sydd wedi cyflawni Lefel 1.

Cwestiynau? Danfonwch ebost i janeharries@wcia.org.uk