Dewiswch y Byd sydd o Bwys i chi!

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 24/02/2021
5:00 pm - 6:00 pm

Categories No Categories


Ydych chi’n poeni am Newid yn yr Hinsawdd, yr amgylchedd a masnach deg?

Fel rhan o Bythefnos Masnach Deg rydym yn gofyn i chi rannu eich syniadau o’r byd rydych am ei weld a sut gyda’n gilydd, gallwn i gyd wneud gwahaniaeth. 

Mae Pythefnos Masnach Deg 2021 yn cael ei gynnal rhwng 22 Chwefror – Mawrth 7 a thema eleni yw Cyfiawnder Hinsawdd.

Ymunwch yn y sgwrs a dywedwch wrthym pam eich bod yn dewis Masnach Deg a sut rydych yn byw neu’n bwriadu byw’n foesegol ar hyn o bryd yn 2021.

Ac… yn ogystal â chlywed eich syniadau, edrychwn ymlaen at groesawu siaradwr gwadd, Prif Swyddog Gweithredol Sefydliad Masnach Deg Mike Gidney, sydd wrth law i ateb eich cwestiynau llosg! 

Manylion llawn y diwgyddiad – i’w gadarnhau.

Darllenwch mwy a cofrestrwch yma: Dewiswch y Byd sydd o Bwys i chi!