Dewr-Taflu Goleuni ar Amddiffynwyr Hawliau Dynol Ifanc

changemakers feature pic

Wedi’i gadeirio gan Hayle Davies, Swyddog Addysg ar gyfer Athrawon ac Ysgolion yn Amnest Rhyngwladol y DU

Partneriaid: Amnest Rhyngwladol a Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru

Dim ond drwy waith caled amddiffynwyr hawliau dynol y gallwn ni gael byd lle mae hawliau dynol pawb yn cael eu parchu. Mae Amnest Rhyngwladol yn falch o wahodd panel o weithredwyr ifanc i drafod a dathlu eu hymgyrchoedd dros newid hawliau dynol.