Dinasyddion gwybodus o Gymru

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 30/11/2021
12:00 am - 1:00 am

Categories


Mae cwricwlwm newydd Cymru yn cynnwys datblygu dinasyddion moesegol, gwybodus o Gymru a’r byd, ond beth mae hyn yn ei olygu’n ymarferol? 

Gallwch ddysgu mwy am ein cwrs Dinasyddion Moesegol gwybodus o Gymru a’r byd, a gynhelir ar-lein drwy Zoom. 

Bydd y cwrs yn cymryd 1 awr ac mae themâu’n cynnwys: 

  • Nodi’r hyn y mae’n ei olygu i fod yn ddinesydd gwybodus moesegol yng Nghymru a’r byd 
  • Archwilio offer a methodolegau i ddatblygu ac asesu dinasyddion moesegol gwybodus Cymru a’r byd 
  • Archwilio astudiaethau achos i archwilio dulliau trawsgwricwlaidd o ddatblygu dinasyddion moesegol gwybodus Cymru a’r byd

Yn dilyn y sesiwn, gallwch gymryd rhan ar-lein y cwrs (tua 2-3 awr) ar ein gwefan lle byddwch yn derbyn adnoddau am ddim a thystysgrif i’w chwblhau. 

Mae’r cwrs hwn yn rhan o raglen Creu Newid y Cyngor Prydeinig. 

COFRESTRWCH YMA