Global Steps

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 22/03/2022
10:00 am - 2:00 pm

Categories No Categories


Yn yr hyfforddiant hynod ryngweithiol hwn, byddwn yn cyflwyno Global STEPS – adnodd i helpu pobl ifanc i adnabod a hyrwyddo eu sgiliau

10.00-11.00 Taith

Yn ystyried ymgeisio ar gyfer Taith? Dewch draw, rhannwch syniadau, a chasglu cynghorion prosiect. Mae CWVYS, WCIA a’r Clwb Bechgyn a Merched yn cael eu cyllido gan Taith er mwyn cefnogi sefydliadau yn y Sector Ieuenctid i greu a chyflwyno prosiectau llwyddiannus. Mae’r sesiwn hon yn gyfle i gwrdd â’r tîm cefnogi, rhannu syniadau prosiect a chasglu cynghorion ynglŷn â sut i gychwyn ar eich prosiect cyfnewidfa ryngwladol

11.00am-2.30pm Global STEPS

Ydych chi’n gweithio neu’n bwriadu gweithio gyda phobl ifanc a/neu wirfoddolwyr ar ddinasyddiaeth fyd-eang neu brofiadau cyfnewid rhyngwladol? Os felly, dewch draw i’r hyfforddiant peilot am ddim hwn.

Mae Global STEPS yn adnodd ar-lein i helpu pobl ifanc i adnabod, gwerthu a gwella’r sgiliau cyflogadwyedd men nhw’n eu datblygu yn ystod profiadau dinasyddiaeth fyd-eang (cyfnewid rhyngwladol, prosiectau undod, prosiectau heddwch neu ffoaduriaid).

Yn yr hyfforddiant peilot hwn, byddwn yn rhoi cynnig ar yr adnodd, ac yna’n edrych yn fwy manwl ar sut y gallwn gefnogi pobl ifanc i ddatblygu eu sgiliau trosglwyddadwy yn ystod digwyddiadau gwirfoddoli rhyngwladol a phrofiadau dinasyddiaeth fyd-eang. Bydd cyfleoedd hefyd i rannu syniadau, arbenigedd ac i rwydweithio.

Bydd y sesiwn yn gwbl ryngweithiol. Fel cynllun peilot, byddwn yn adeiladu rhywfaint o amser a gweithgareddau i mewn hefyd i gasglu eich adborth.

Mae’r hyfforddiant hwn yn cael ei ddarparu fel rhan o’r prosiect Raising Capacities ar gyfer y prosiect Global STEPS sydd yn cael ei ariannu gan Erasmus+. Mae’r adnodd yn cael ei dreialu yn Saesneg ym mhob un o’r pedair gwlad partner, cyn i ni gyfuno canlyniadau a gwneud gwelliannau.

Yn dibynnu ar bwy sy’n cofrestru a ble maen nhw wedi’u lleoli, byddwn naill ai’n rhedeg y digwyddiad hwn ar-lein, mewn person neu drwy gyfuniad o’r ddau. Cofrestrwch i fynegi diddordeb, a byddwn yn cysylltu ynghylch y logisteg yn nes at yr amser.

https://www.eventbrite.co.uk/e/training-developing-young-peoples-skills-registration-266627719687?aff=ebdsoporgprofile


		Training - developing young people's skills image