Good COP, Bad COP

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 09/12/2021
3:00 pm - 6:00 pm

Categories


Wedi milltiroedd o fodfeddi colofn a phostiadau ar gyfryngau cymdeithasol, beth mae COP26 wirioneddol yn ei olygu i’r byd a Chymru? Pa ymrwymiadau a gafodd eu gwneud a beth arall sydd angen ei wneud? Am beth ydym ni’n obeithiol a pham y cawsom ein siomi?

Mynychodd ein panelwyr COP26 mewn ffyrdd gwahanol. Byddant yn rhannu eu myfyrdodau a’u safbwyntiau ac yn gwrando ar gwestiynau a syniadau’r gynulleidfa. Ar gyfer y rheiny sy’n mynychu yn bersonol, bydd cyfle i rwydweithio a thrafod yn anffurfiol.

Gyda the a choffi Masnach Deg.

Cofrestrwch yma