Gregynog – Open House for Women’s Peace Appeal Centenary, 7 June

Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 07/06/2024
11:00 am - 3:00 pm

Location
Gregynog Hall

Categories


Apêl Merched dros Heddwch – Diwrnod Ty Agored @ Neuadd Gregynog

Women’s Peace Appeal: Gregynog Hall Open House Day

Diwrnod i Ddathlu deiseb Heddwch y Merched: Helpwch ni i dathlu canm wyddiant yr ymgyrch rhyfeddol hwn yn Neuadd Gregynog ar ddiwrnod y TY AGORED!

7 Mehefin 2024 (11 y bore 3 y pnawn)

Cewch glywed y stori y tu ôl i’r deiseb ac archwilio cysylltiadau a gwaddol Gregynog o waith heddwch yn ysblander yr Ystafell Gerdd, gyda chyfle i dwrio dry rai deisebau lleol o 1923. Efallai bod un o’ch perthnasau wediu harwyddo?

Darperir cinio ysgafn

 

Welsh Women’s Peace Petition Celebration Day: Help us celebrate the centenary of this wonderful event at Gregynog Hall on OPEN HOUSE day!

7 June 2024 [11am-3pm]

Hear the story behind the petition, explore connections with Gregynog’s legacy of peace work in the splendour of the Music Room, and search through some local petitions from 1923! Maybe one of your relatives signed?

A light lunch will be provided

Tickets / Register – Eventbrite

Printable Flyer (Welsh + English):