Including Disabled People In Development

Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 18/02/2019
10:00 am - 4:00 pm

Location
Culture and Media Centre

Categories No Categories


ARBED Y DYDDIAD

Mae’r Nodau Datblygu Cynaliadwy yn ein hannog i adael neb y tu ôl. Mae’r ddau wneuthurwr polisi a gweithredwyr rhaglenni yn cytuno bod cynnwys grwpiau ar y cyrion yn allweddol i lwyddiant. Ond mae’r realiti yn dangos nad yw cynhwysiant yn digwydd yn awtomatig: mae’n rhaid i chi gynllunio’n benodol ar ei gyfer.

Yn yr hyfforddiant ymarferol hwn a rhyngweithiol o 1 diwrnod, yn ogystal â hyfforddwr grŵp, byddwn ni’n rhedeg 3 gweithdy i roi offer ac adnoddau perthnasol i gyfranogwyr. Byddwch yn dysgu sut i gynnwys persbectif hawliau anabledd yn eich gwaith a gwneud cynhwysiad yn realiti; sut i weithio gyda sefydliadau pobl anabl (DPOs); bydd ffocws penodol ar addysg gynhwysol ar gyfer pobl ag anableddau yn ogystal â’r rhai sydd â heriau iechyd meddwl. Efallai y bydd yr offer a’r dulliau a ddefnyddir i gynnwys pobl ag anableddau hefyd yn ddefnyddiol i gynnwys pobl sydd wedi’u hymyleiddio a’u heithrio ar sail arall.

Cynnwys y rhaglen hyfforddi

 • Sutigynnwyspobl ag anableddaumewnlleoliadauaddysgol
 • Defnyddio llawlyfrhyfforddi mH Gap wrthasesumaterioniechydmeddwl
 • Fframweithiau Cyfreithiol ar gyfer cynhwysiant;
 • Egwyddorion sylfaenolcynhwysiant: Agwedd, Cyfathrebu, Hygyrchedd a Chyfranogiad;
 • Nodi rhwystrausy’nrhwystrocyfranogiadcyfartalpobl ag anableddau mewn prosiectau datblygu;
 • Camau i wneud prosiectau datblygu anabledd yn gynhwysol;
 • Annog cynhwysiant anabledd ar lefel sefydliadol.

I bwy

Trefnir yr hyfforddiant hwn ar gyfer poblsy’nymwneud â chydweithrediaddatblygurhyngwladol. Felly, os ydychchi’ngwneuthurwrpolisi, ynawdurcynnig, yngydlynyddrhaglenni, ynhyfforddwr, rheolwr, ymgynghorydd, arbenigwr neu lobïwr M & E ac eisiaudysgusutigynnwyspersbectifanableddyneichgwaithchi chi, dyma’r hyfforddiant i chi!

Agenda ar gyfer y Dydd:

10.00: Cyrraedd a Lluniaeth

10.15: Cyflwyniad ar Iechyd Meddwl Byd-eang, lles a datblygiad cynhwysol gan Julian Eaton o CBM.

11.00: Gweithdai

 • Capasiti Gweithio ac Adeiladu DPOs – dan arweiniad Paul Lindoewood, Fadhili Maghiya a Thîm DWA
 • Defnyddio llawlyfr hyfforddi mH Gap wrth asesu materion iechyd meddwl – dan arweiniad Paul Myers (Partneriaeth Betsi-Quthing)
 • Sut i gynnwys pobl ag anableddau mewn lleoliadau addysgol – Dan arweiniad Sue Cole (Ymgynghorydd datblygu ac anabledd)

12:30: CINIO

13.15: Gweithdai

 • Capasiti Gweithio ac Adeiladu DPOs – dan arweiniad Paul Lindoewood (DWA) a Fadhili Maghiya (SSAP)
 • Nodi [neu roi sylw] rhwystrau cynhwysiad i bobl Cymru [gydag anableddau] a oedd yn cymryd rhan mewn prosiectau datblygu rhyngwladol o fewn Sector Cymru – Affrica o dan arweiniad Donald Rust (Anabledd yng Nghymru ac Affrica)
 • Sut i gynnwys pobl ag anableddau mewn lleoliadau addysgol – Dan arweiniad Sue Coe (Ymgynghorydd datblygu ac anabledd)

14.45: Adborth gan Gyfranogwyr

15:00 Diwedd

Cofrestrwch yma