MockCOP Digidol

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 07/12/2021
9:30 am - 3:30 pm

Categories


Beth yw MockCOP? 

Bob blwyddyn, mae gwledydd yn ymgynnull i drafod strategaethau ac awgrymiadau byd-eang i daclo newid yn yr hinsawdd. Gelwir hyn yn Gynhadledd y Partïon neu COP. Mae ein digwyddiad MockCOP yn rhoi cyfle i ddisgyblion i geisio MockCOP eu hunain a chael cyfle i ymuno â’n Rhwydwaith Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid, lle mae pobl ifanc yn gweithio gyda’n harbenigwyr i leisio’u barn ar newid hinsawdd! 

Neilltuir gwlad i bob ysgol ymchwilio a chynrychioli ar y diwrnod, ac yna gofynnir iddynt anfon dirprwyaeth o dri myfyriwr i gynrychioli eu gwlad yn y gynhadledd. Yn ystod y digwyddiad, byddant yn cynnig penderfyniadau a diwygiadau ac yn trafod safbwynt eu gwlad. Mae MockCOP 2021 ar agor i ddisgyblion ym Mlwyddyn 9-13. 

Mae hwn yn gyfle gwych i ddarparu dysgu trawsgwricwlaidd a datblygu ‘dinasyddion moesegol gwybodus Cymru a’r Byd’, tra hefyd yn cefnogi dysgwyr i gael effaith ar fater hanfodol newid yn yr hinsawdd. Bydd y dysgwyr yn: 

  • Datblygugwybodaeth am wahanol genhedloedd a’u safbwyntiau 
  • Dysgusut mae cydweithredu rhyngwladol a’r Cenhedloedd Unedig yn gweithio 
  • Datblygugwybodaeth am faterion byd-eang a sut maent yn gysylltiedig â’i gilydd 
  • Adeiladusgiliau siarad a gwrando, ymchwil, trafod, datrys gwrthdaro a chyfaddawdu 
  • Datblyguempathi a hunanhyder 
  • Cynllunioprosiectau yn eu hysgolion a’u cymunedau eu hunain ar newid yn yr hinsawdd 

Mae MockCOP yn brosiect Maint Cymru a Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA) a ariennir gan Sefydliad ScottishPower. a Llywodraeth Cymru. 

Eleni, rydym yn gweithio gyda’r Rhwydwaith Rhynghinsawdd i ddatblygu adnoddau newydd gwych i ysgolion gynnal eu fersiynau yn yr ysgol eu hunain o uwchgynhadledd newid yn yr hinsawdd. 

Dewch o hyd i’r adnoddau hyn ar wefan WCIA. 

Cofrestrwch yma