Rhywedd 101 | Pethau Sylfaenol

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 14/06/2022
6:30 pm - 8:00 pm

Categories


Y Mis Pride hwn, ymunwch â Hub Cymru Affrica a SSAP am sgwrs, fel rhan o’n cyfres “Back to Basics”.

Rydym yn eich gwahodd i archwilio rhyw gyda ni, wrth i ni wrando ar safbwyntiau gan ddau unigolyn o Affrica – Zee Monteiro a Linda Devo.

Bydd y sgwrs hon yn rhoi cyflwyniad byr i’r rhai sy’n bresennol i ddeall rhyw y tu allan i ddealltwriaethau cisryweddol gwyn-sentrig prif ffrwd.

Rydym yn gwahodd:

  • Y rhai sydd newydd ddechrau gweithio yng nghymuned Cymru Affrica neu sy’n ystyried ymuno,  ac a hoffai ddysgu mwy am gynwysoldeb
  • Unrhyw un sydd eisiau gweithredu’n fwy cynhwysol o ran pob rhyw
  • Y rhai sy’n ansicr ynghylch sut i ymgysylltu â phobl o rywiau amrywiol, ac sydd eisiau deall sut i gyfathrebu mewn modd mwy cynhwysol.

Cofrestru