Sefyll dros Heddwch

Byddwn ni’n dod â’n tymor o ddigwyddiadau pen-blwydd i ben, ac yn troi at gyfnod yr ŵyl, gyda noson ysgafn o hwyl ac adloniant sydd â neges o ewyllys da i’r byd. Byddwn yn gwahodd comediwyr i rannu eu safbwyntiau am y byd heddiw – a sut gall hiwmor da wneud y byd yn lle gwell.

https://www.eventbrite.co.uk/e/stand-up-for-peace-sefyll-dros-heddwch-tickets-50392696913