Seminar Cymru โ€“ Gwlad Noddfa? a ‘The Bundle’

Drama sy’n seiliedig ar stori wir yw ‘The Bundle’, sy’n adrodd hanes gwadu hawliau dynol i wraig yn Chechnya sy’n cael ei chipio a’i gorfodi i briodi. Mae’n cymryd y risg eithaf trwy gynllunio i ddianc i Brydain gyda’i phlant, lle mae’n canfod cartref – ond hefyd yn dod i wynebu ‘amgylchedd anghyfeillgar’ y Swyddfa Gartref mewn perthynas รข cheiswyr lloches a ffoaduriaid. Lynn Morris, Theatr Journeymen a Rhwydwaith Lloches a Ffoaduriaid y Crynwyr

Lynn Morris, Journeymen Theatre and Quaker Asylum & Refugee Network

https://www.eventbrite.co.uk/e/nation-of-sanctuary-seminar-and-the-bundle-seminar-cymru-gwlad-noddfa-a-the-bundle-tickets-50613695927