1

Sesiwn Cinio a Dysgu – Meddwl am y Dyfodol

glossary school picture

Rydym yn dathlu lansiad ein cwrs newydd ” Meddwl am y Dyfodol” gyda sesiwn blasu am ddim i athrawonlle rydym yn archwilio sut i ddefnyddio technegau o ddysgu hanes i ddatblygu syniadau am y dyfodol. Yn y cwrs hwnbyddwn yn gweithio gydag adnoddau a thechnegau sydd yn cael eu defnyddio i ddatblygu ymdeimlad o amser mewn pobl ifancgan gynnwys datblygu ymdeimlad o ddyfodol a ffafrir, a datblygu ffyrdd o weithio tuag at greu dyfodol rydym i gyd eisiau ei gweld. 

Cofrestrwch yma