Sesiwn Cinio a Dysgu – Sgiliau Dadlau

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 14/12/2021
12:00 am - 1:00 pm

Categories


Hoffech chi ddysgu eich myfyrwyr am ddadlau?

Yn y sesiwn flasu hon, rydym yn rhoi cynnig ar rywfaint o adnoddau a thechnegau i gefnogi pobl ifanc i ddysgu ffyrdd gwell o ddadlau ar sail y dystiolaeth sydd o’u blaenauMae dadlau yn grymuso myfyrwyr i edrych yn feirniadol ar dystiolaeth sydd yn cael ei chyflwyno iddynt, ac i siarad yn hyderus am eu safbwyntiauMae’r Cwricwlwm Cymreig newydd wedi’i gynllunio i ganolbwyntio ar sgiliau fel y rhainsy’n rhoi’r adnoddau i ddysgwyr ddeall problemau byd-eang cymhleth hyd yn oedyn ogystal â chael rhywun i adlewyrchu ar eu llais a’u barn, a thynnu mwy o sylw atynt wrth iddynt symud drwy’r gystadleuaeth. 

Mae’r sesiwn flasu yn cael ei chyflwyno am ddim fel rhan o’n cwrs rhyngweithiol ar-lein sydd ar gael yma, ac mae’r cwrs yn cael ei argymell ar gyfer pobl 14 oed a hŷn. 

Cofrestrwch yma