Sesiwn Holi ac Ateb Cymru dros Heddwch yn Wcráin

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 23/03/2022
12:30 am

Categories


Cofrestrwch

Ar Zoom

Bydd Dr Jenny Mathers a’r Athro Cara Aitchison yn ymuno â ni ar gyfer ail ddigwyddiad WCIA, Academi Heddwch ac UNA Cardiff & District i ateb cwestiynau am y rhyfel yn Wcráin.

Byddwn yn treulio’r rhan helaeth o’r sesiwn yn ateb eich cwestiynau. Dewch â’ch cwestiynau gyda chi i’r digwyddiad neu gallwch eu cyflwyno ymlaen llaw i susieventrisfield@wcia.org.uk. Ar ôl y sesiwn Holi ac Ateb, bydd sesiwn drafod opsiynol yn cael ei chynnal am 15 munud er mwyn rhoi cyfle i bobl drafod a myfyrio mewn grwpiau bach.

 

COFRESTRWCH