Refugees Welcome

Sgwrs Croeso i Ffoaduriaid

Sgwrs wedi’i chadeirio gan Dr Veronique Barbelet, Cymrawd Ymchwil Uwch, Y Grŵp Polisi Dynol, Y Sefydliad Datblygu Tramor

Partneriaid: Amnest Rhyngwladol, Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru

Mae chwilio am le diogel i fyw yn hawl dynol, a dyna pam mae Amnest Rhyngwladol yn ymgyrchu i sicrhau bod llywodraethau yn anrhydeddu eu cyfrifoldebau i ddiogelu’r hawliau hyn. Wedi’i guradu gan Amnest Caerdydd, mae’r panel hwn yn dathlu’r cyfraniad enfawr ffoaduriaid a’r camau gweithredu a wneir gan sefydliadau a grwpiau i’w croesawu.