Sir Emyr Jones Parry yn cynnal sgwrs ar ‘Diogelwch Bwyd a Newid Hinsawdd’

Bydd y digwyddiad hwn yn trafod diogelwch bwyd a sut mae’r newid yn yr hinsawdd yn effeithio arno.
Dan ofal: Syr Emyr Parry, cyn gynrychiolydd parhaol Prydeinig dros y Cenhedloedd Unedig
Trefnir gan UNA Caerdydd a’r cylch.