Sut mae creu Cymru sy’n gyfrifol yn fyd-eang?

Sut mae creu Cymru sy’n gyfrifol yn fyd-eang?

 

Mae’r trafodaeth yma AM DDIM ac yn ymdrin â phynciau megis:

 

  • Beth mae Cymru fyd eang yn edrych fel?
  • Pwy yw’r chwaraewyr?
  • Sut gallwn ni ychwanegu gwerth at waith ein gilydd (e.e sut mae mabwysiadu’r 5 ffordd o weithio)
  • Sut mae ymgorffori agweddau ar ‘gyfrifoldeb byd-eang ‘ yn ein swyddi dydd i ddydd?

 

Noddwyd y digwyddiad gan WCIA, RCE Cymru, Prifysgol Bangor a Menai UNA

 

COFRESTRWCH YMA 

 

Am fwy o wybodaeth:

Cysylltwch a Gill Peace, WCIA ar  gillpeace@wcia.org.uk

NEU  Dr Einir Young, Prifysgol Bangor ar  e.m.young@bangor.ac.uk