Taith Champions – Pathway 1 Project Ideas Session

Stuck on a Taith Pathway 1 project idea? Bring your project ideas and get feedback at our idea generating session!

Sign up on Eventbrite

Bring your project ideas and get expert feedback from the Taith Champions team at our project inspiration session! Turn your initial thoughts into a strong application with guidance from our team.

Join our session to:

  • Share your project ideas and get feedback from peers and Taith Champions.
  • Learn about successful past projects and gain valuable insights.
  • Network with other potential applicants and discover collaboration opportunities.

This event will be hosted by WCIA in partnership with Diverse Cymru.

Get targeted guidance! Choose from breakout rooms led by Taith Champions in the Youth SectorAdult Education, or Schools, and gain insights relevant to your project area and help you tailor your project ideas

……………

Ydych chi’n styc am syniad ar gyfer prosiect Llwybr 1 Taith?

Cyflwynwch eich syniadau am brosiect a chael adborth arbenigol gan dîm Hyrwyddwyr Taith yn ein sesiwn tanio syniadau! Trowch eich meddyliau cychwynnol yn gais cryf gydag arweiniad gan ein tîm.

Ymunwch â’n sesiwn datblygu syniadau i:

  • Rannu eich syniadau ar gyfer prosiect a chael adborth gan gyfoedion a Hyrwyddwyr Taith
  • Ddysgu am brosiectau llwyddiannus yn y gorffennol a chael mewnwelediadau gwerthfawr.
  • Rwydweithio gydag ymgeiswyr posibl eraill a dod o hyd i gyfleoedd i gydweithio.

Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei redeg gan WCIA mewn partneriaeth â Diverse Cymru.

Dewch i gael arweiniad wedi’i dargedu! Dewiswch o ystafelloedd trafod dan arweiniad Hyrwyddwyr Taith yn y Sector Ieuenctid, Addysg Oedolion neu Ysgolion, a chael mewnwelediadiau sy’n berthnasol i’ch maes prosiect ac a fydd yn eich helpu i deilwra eich syniadau ar gyfer prosiect.

Sign up on Eventbrite