‘Peace of Writing’ Creative Workshop, Aberystwyth

Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 27/07/2024
11:00 am - 3:00 pm

Location
National Library of Wales

Categories


YR APÊL | THE APPEAL 1923-24

Gyda Norena Shopland, Hanesydd Merched ac LGBTQ+ a Jane Hoy, Queer Tales from Wales ac Aberration.

Dydd Sadwrn Gorffennaf 27 11 yb – 3 pm, Stafell Addysg @ Llyfrgell Genedlaethol Cymru Aberystwyth

Fe’ch hwylusir i ysgrifennu darnau creadigol byr wedi eu hybrydoli gan hanesion cudd y merched Ilofnododd Deiseb Heddwch Menywod Cymru. Bydd Pendinas ar agor am luniaeth ysgafn.

Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle : post@academiheddwch.cymru

 

Saturday July 27 11 a.m – 3pm, Education Room @ National Library of Wales Aberystwyth

With Norena Shopland Women and LGBTQ+ Historian and Jane Hoy, Queer Tales from Wales and Aberration. You will be guided to produce short pieces of creative writing inspired by the hidden histories of the women who signed the Welsh Women’s Peace Petition. Pendinas Cafe will be open for light refreshments

To receive further information and to book your place: post@academiheddwch.cymru