What Should behaviour change strategy look like?

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 19/02/2022
1:00 pm

Categories


Bydd cynllun ymgysylltu â’r cyhoedd yn cael ei gyhoeddi yng Ngwanwyn 2022, ac yna strategaeth newid ymddygiad chwe blynedd yn yr Haf, ar gyfer unigolion.

Nododd adroddiad gan y Pwyllgor Newid Hinsawdd yn 2020 y gallai newid cymdeithasol ac ymddygiad leihau ôl troed carbon Cymru yn sylweddol, ynghyd â thechnolegau carbon isel a mesurau eraill.

Felly, bydd y strategaeth yn defnyddio dull “Tîm Cymru” o gynnwys dinasyddion mewn materion newid yn yr hinsawdd, ac yn darparu dewislen o opsiynau i annog pobl i weithredu newidiadau yn eu bywydau bob dydd a fydd yn y pen draw, yn lleihau ôl troed carbon Cymru.

Darllenwch Welsh Government Net Zero Wales Carbon Budget 2 (2021-25) (page 42) am ragor o fanylion.

Hoffem gasglu barn rhwydwaith Hinsawdd Cymru ar y strategaeth arfaethedig ar newid ymddygiad, er enghraifft, sut y gallai’r strategaeth edrych a sut y gallwn gael y canlyniad gorau posibl i bobl a’r blaned? Beth sydd angen digwydd i sicrhau bod pobl yn teimlo bod y strategaeth yn berthnasol i’w bywydau?

Rydym yn gobeithio cyflwyno eich barnau i Lywodraeth Cymru, felly cyfrannwch drwy ymuno â ni yn y drafodaeth hon.