Heddwch a Newid Hinsawdd / Peace and Climate Change – #WPD2021 (UN World Peace Day)

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 21/09/2021
12:00 pm - 1:00 pm

Categories


Trafodaeth banel gyda gwesteion arbenigol ar heddwch a newid hinsawdd.

Ymunwch â ni i ddathlu Diwrnod Heddwch Rhyngwladol 2021, gyda thrafodaeth banel ar Heddwch a Newid Hinsawdd. Ein Cadeirir bydd Prif Weithredwr WCIA Susie Ventris-Field, bydd gwesteion arbenigol yn ymuno â ni (gan gynnwys Dr. Gillian McFadyen o Brifysgol Aberystwyth, Yr Athro Gareth Wyn Jones, Cymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru a gynt o Brifysgol Bangor, a Faith Clark o voice.wales) i drafod y cysylltiad rhwng heddwch a newid hinsawdd.

A panel discussion with expert guests on peace and climate change.

Join us to celebrate International Peace Day 2021, with a panel discussion on Peace and Climate Change. Chaired by WCIA Chief Executive Susie Ventris-Field, we will be joined by expert guests (including Dr. Gillian McFadyen of Aberystwyth University, Professor Gareth Wyn Jones, a Fellow of the Learned Society of Wales and formerly of Bangor University, as well as Faith Clarke of voice.wales) to discuss the link between peace and climate change.

REGISTER

Please click this link and log in to Zoom to join the event: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_cRfqU3SmRp-b93OxzxNzhA