Ymunwch a ni am daith o amgylch y Deml Heddwch

Mae croeso i chi ymuno a ni am daith o amgylch y Deml Heddwch, wrth i’n cyfres o deithiau tywys a hunan-dywys ddechrau!

 

Ar ddydd Gwener Hydref 25ain, bydd y Deml ar agor o 10.30 – 1pm.

Bydd taith dywys gan Bennaeth prosiect Cymru dros Heddwch, Craig Owen, yn dechrau am 10.45.

Bydd y daith yn cynnwys troi 11Am o ‘ r dudalen yn llyfr y Cofis.

Detholiad bach o wrthrychau archif unigryw yn cael eu harddangos yn y Deml.

 

Mae croeso hefyd i chi fwynhau taith hunan-dywys ar eich cyflymder eich hun.

Cymerwch olwg ar y fideo isod a fydd yn rhoi i chi ddaser o’r hyn i’w ddisgwyl

 

Cadwch lygad allan ar ein gwefan yn ogystal â’n tudalennau FACEBOOK / TRYDAR /INSTAGRAM ar gyfer diwrnodau agored yn y dyfodol!