Swyddi

Swyddi Gwag

 

Cynorthwy-ydd Lleoliad 

Band B (£19,554-£ 21166) pro rata 

Crynodeb o’r rôl:

Rydym yn chwilio am unigolyn cyfeillgar, trefnus a hunan-gymhellol i gefnogi’r tîm lleoliad yn y Deml Heddwch. Mae’r rôl yn cynnwys derbynfa, cynnig gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid dros y ffôn, yn bersonol a thrwy e-bost, trin a chofnodi ymholiadau cwsmeriaid ar ein system Venue, sefydlu digwyddiadau ac yn gyffredinol Mae’n bwynt croeso cynnes i’r rhai sy’n dod i neu’n cysylltu â’r Lleoliad.

Oriau:

Yr union amseroedd i’w cytuno, ond gydag amser cychwyn rhwng 7.30yb a 9yb (yn dibynnu ar galendr y digwyddiad).

22 awr yr wythnos yn gweithio dros 4 diwrnod.

Peth hyblygrwydd posibl yn dibynnu ar archebion.

Darllenwch y Disgrifiad Swydd

Cwblhewch y Ffurflen Monitro Cyfartal

 Ffurflen gais

Dyddiad cau: 9yb ar ddydd Mercher 29 Ionawr 2020. 

 

 

Cynorthwy-ydd Cyffredinol

Band B (£19,554-£ 21166) pro rata 

Crynodeb o’r rôl:

Rydyn ni’n chwilio am unigolyn defnyddiol, cyfeillgar ac ymarferol i gefnogi’r rheolwr ar ddyletswydd yn y Deml Heddwch. Bydd y rôl yn cynnwys paratoi ar gyfer digwyddiadau, glanhau, gwneud te a choffi a chynnig cymorth ymarferol arall i gwsmeriaid yn ôl y gofyn.

Unwaith y byddant wedi cael hyfforddiant, bydd y rôl hefyd yn cynnwys derbynfeydd gyda’r nos ac ar benwythnosau, felly dylai’r ymgeisydd llwyddiannus allu cynnig gwasanaeth a chefnogaeth dda i gwsmeriaid.

Oriau:

Contract oriau blynyddol-30 diwrnod (222 awr) y flwyddyn – gellir cytuno ar ddiwrnodau ychwanegol yn dibynnu ar amserlen y lleoliad.

Nosweithiau a phenwythnosau fydd y rhan fwyaf o’r oriau. Bydd yr oriau’n cael eu cytuno cyn belled ag y bo modd.

Darllenwch y Disgrifiad Swydd

Cwblhewch y Ffurflen Monitro Cyfartal

Cwblhewch y Ffurflen gais

Dyddiad cau: 9yb ar ddydd Mercher 29 Ionawr 2020. 

 

 

Ydych chi wedi meddal am wirfoddoli? 

Cymerwch gip olwg i weld cyfleoedd i wirfoddoli gyda ni