Swyddi Gwag

Swyddog Cyfathrebu

Dyddiad Cau ar gyfer Gwneud Cais: 10.00am, Dydd Llun 7 Mai 2019

Dyddiad Cyfweld: 17 Mai 2019

Cyflog: WCIA Band C £21,589-£26,317 pro rata (3 ddiwrnod cyfwerth â llawn amser yr wythnos)

Rydym yn chwilio am unigolyn ymrwymedig a threfnus i gyflwyno gwaith cyfathrebu dwyieithog dydd i ddydd i WCIA ar draws ein prosiectau a’n rhaglenni, drwy sawl cyfrwng sy’n cynnwys y cyfryngau cymdeithasol, y wefan, e-newyddion, deunydd marchnata, galwadau ffôn, datganiadau i’r wasg ac e-byst. Y bwriad yn y pen draw, ydy i’r deiliad swydd gynyddu cyrhaeddiad y sefydliad. Bydd hyn yn golygu gweithio’n agos gydag aelodau’r tîm i anfon negeseuon am eu gweithgareddau, eu digwyddiadau a’u prosiectau at y cynulleidfaoedd cywir.

Yn WCIA, mae gwirfoddolwyr yn rhan allweddol o’n gwaith, ac maen nhw’n chwarae rhan mewn llawer o’n gwaith cyfathrebu dydd i ddydd – er enghraifft ymchwilio a phostio ar y cyfryngau cymdeithasol, llunio’r e-newyddion a hyrwyddo digwyddiadau. Bydd yr unigolyn yn y rôl hon yn gweithredu fel pwynt cyswllt ar gyfer gwirfoddolwyr, ac yn darparu hyfforddiant, cefnogaeth a chyfweliadau gadael i wirfoddolwyr cyfathrebu a digwyddiadau.

Cynorthwyydd Cyllid

Dyddiad Cau ar gyfer Gwneud Cais: 30 Ebrill 2019

Dyddiad Cyfweld: 7 Mai 2019

Cyflog: WCIA Band A £17,364-£18,426 pro rata (2 ddiwrnod cyfwerth â llawn amser yr wythnos)

Bydd y cynorthwyydd cyllid yn gweithio gyda’r Tîm Cyllid yng Nghanolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA). Bydd yr unigolyn yn atebol i’r Swyddog Cyllid ac yn cael ei rh/reoli gan y Cyfarwyddwr Cyllid. Diben y swydd hon yw cefnogi gwaith y Swyddog Cyllid dau ddiwrnod yr wythnos gyda phrosesu ac olrhain anfonebau, a thasgau ariannol cysylltiedig eraill. Rhan o’r swydd fydd gweithio gyda’n tîm Lleoliadau a bydd y rhan arall yn gweithio gyda’n tîm Craidd yn cefnogi ein gwaith mewn Addysg Fyd-eang a Gweithred Fyd-eang yn benodol. Bydd y gwaith yn cynnwys prosesu anfonebau gwerthiannau a phryniadau a gwaith adolygu a rheoli cysylltiedig. Mae gan ein Tîm Cyllid presennol bedwar aelod o staff – amrywiaeth o staff rhan amser a llawn amser, a rhai â chyfrifoldebau anariannol. Bydd y gwaith yn ymwneud â chysylltu â staff eraill a chleientiaid Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru ynghyd â gwaith ar daenlenni ac ar becyn cyfrifeg ar gwmwl.