Swyddi gwag

Cydlynydd Academi Heddwch

Rydym yn recriwtio ar gyfer cydlynydd Academi Heddwch Cymru. Mae hwn yn gyfle cyffrous i gydlynu rhaglen waith Academi Heddwch yn ei blwyddyn gyntaf, ac i ddatblygu cynlluniau, blaenoriaethau a phrosiectau ar gyfer y tymor hirach.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ardderchog am feithrin a chynnal perthnasau â rhanddeiliaid amrywiol yng Nghymru ac yn rhyngwladol, ac am gydlynu digwyddiadau a gweithgareddau i safon uchel a chyfathrebu’n effeithiol yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Bydd Cydlynydd Prosiect yr Academi Heddwch yn cael ei gyflogi gan Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru.

Trosolwg o’r swydd

Cyflog: Band D (pwyntiau 23-31 ar Raddfa NJC – yn dechrau ar £27,041 pro rata) – mae’r sawl a benodir yn dechrau ar bwynt cyntaf y band cyflog

Lleoliad: Swyddfeydd WCIA, Y Deml Heddwch, Caerdydd gydag opsiynau i weithio o adref a gweithio o bell

Telerau cyflogaeth: Bydd y swydd yn cael ei hariannu tan Fawrth 31 2022 i ddechrau – gyda’r posibiliad o ymestyn hyn, yn dibynnu ar gyllid

Oriau: 3 diwrnod yr wythnos (0.6 FTE ar sail wythnos waith o 37 awr)

Y dyddiad cau: 5.00pm, Dydd Llun 19 Ebril

Proses Ymgeisio: Lawrlwythwch ein pecyn Swyddi. I gyflwyno cais, dylech lawrlwytho a chwblhau’r canlynol ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal.

Rheolwr Ymgyrch Climate Cymru

Bydd y Rheolwr Ymgyrch yn gweithio gyda phartneriaid, llysgenhadon a busnesau i sicrhau ein bod ni’n cyrraedd ein targed o anfon 50,000 o leisiau amrywiol o Gymru i COP26. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn sicrhau bod y lleisiau hynny’n cynrychioli pobl ar draws Cymru ac yn cydlynu presenoldeb Climate Cymru yn COP26 (naill ai’n ddigidol neu’n gorfforol, yn dibynnu ar gyfyngiadau COVID).

Bydd y Rheolwr Ymgyrch yn parhau i gyfathrebu’n rhagorol ar draws y bartneriaeth a chyda’r cyllidwr, ac yn sicrhau bod gofynion cydnabod, adrodd ariannol ac adrodd naratif yn cael eu bodloni. Byddant yn sicrhau bod gan Climate Cymru etifeddiaeth gref. Dylai’r etifeddiaeth honno gynnwys denu mwy o aelodau i SCCC, a sicrhau bod gan Gymru lobi hinsawdd gref ac amrywiol y tu hwnt i Glasgow.

Ymgyrch gan Stop Climate Chaos Cymru (SCCC) ydy hwn. Mae Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn bartner i SCCC ac yn rhedeg y prosiect hwn, felly mae’n gyflogwr i’r Rheolwr Ymgyrch.

Trosolwg o’r swydd

Cyflog: Band D (pwyntiau 23-31 ar Raddfa NJC – yn dechrau ar £27,041 pro rata) – mae’r sawl a benodir yn dechrau ar bwynt cyntaf y band cyflog

Lleoliad: Swyddfeydd WCIA, Y Deml Heddwch, Caerdydd gydag opsiynau i weithio o adref a gweithio o bell

Telerau cyflogaeth: Bydd y swydd yn cael ei hariannu tan Fawrth 31 2022 i ddechrau – gyda’r posibiliad o ymestyn hyn, yn dibynnu ar gyllid

Oriau: 3 diwrnod yr wythnos (0.6 FTE ar sail wythnos waith o 37 awr)

Y dyddiad cau: 5.00pm, Dydd Llun 5 Ebril

Proses Ymgeisio: Lawrlwythwch ein pecyn Swyddi. I gyflwyno cais, dylech lawrlwytho a chwblhau’r canlynol ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal.