Gweithredu Byd-eang

“Mae fy ymrymwiad yn WCIA wedi bod yn brofiad pwysig i mi…Drwy fy ymrwymiad, cefais fy nghymell i ddod yn aelod mwy gweithgar yn fy nghymuned, ac i ledaenu’r neges bod gan unigolion y potensial i wneud effaith cadarnhaol”  

Rydym yn cefnogi cymunedau a sefydliadau i uno y tu ôl i weithredu byd-eang yng Nghymru. Mae hyn yn golygu rhoi ein harbenigedd a’n rhwydweithiau y tu ôl i ymgyrchoedd a gweithgareddau cartref, gan ddathlu eu cyflawniadau a chefnogi sefydliadau i fod yn fwy cyfrifol yn fyd-eang.