Gwirfoddoli Rhyngwladol

Gwirfoddolwch yn rhyngwladol gyda WCIA. Darganfyddwch y byd. Datblygwch eich sgiliau. Cyfrannwch at greu byd tecach a mwy heddychlon.

Yn ddiweddar, fe wnaethom uno â’n chwaer sefydliad, UNA Cyfnewid. Chwiliwch drwy ein cyfleoedd i wirfoddoli’n rhyngwladol tu mewn a thu allan i Gymru isod, neu gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cael eich diweddaru, drwy ein dilyn ni ar Instagram, Facebook, a Twitter.

“Nid yw calon gwirfoddolwr yn cael ei fesur o ran maint, ond yn ôl dyfnder yr ymrwymiad i wneud gwahaniaeth ym mywydau eraill.”

DeAnn Hollis.

Diweddariad Coronafeirws:

Rydym yn gofyn i wirfoddolwyr sicrhau eu bod nhw’n teithio’n unol ag argymhellion diweddaraf awdurdodau iechyd o ran lledaeniad y Coronafeirws. Os ydych chi’n teithio o ardal risg uwch neu wedi teithio’n ddiweddar drwy ardal risg uwch, gwiriwch argymhellion iechyd y wlad lle mae’r prosiect yn digwydd, gan y gallai cyfyngiadau fod yn berthnasol (e.e., gwahardd, cwarantîn, ynysu). Byddwn yn cymryd y rhagofalon iechyd angenrheidiol ar gyfer ein prosiectau, ond cysylltwch â’ch sefydliad sy’n eich anfon i gael rhagor o wybodaeth, rhag ofn y bydd gennych unrhyw bryderon. Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, cysylltwch â centre@wcia.org