Llysgenhadon Heddwch Ifanc

WCIA logo

Fel Llysgennad Heddwch Ifanc, byddwch yn ymuno â rhaglen o garfan gwirfoddol blwyddyn o hyd i ddechrau, sydd wedi ei chynllunio i roi’r sgiliau a’r wybodaeth i chi i ddod yn arweinydd mewn adeiladu heddwch. Byddwch yn gweithio gyda phobl ifanc o’r un anian o gefndiroedd amrywiol, i ddatblygu a gweithredu prosiectau adeiladu heddwch creadigol sy’n mynd i’r afael â heriau’r byd go iawn yng Nghymru ac yn fyd-eang.