Disgyblion yn trafod newid hinsawdd yn sesiynau cyntaf MockCOP 2019

Gwaith WCIA yn cael ei gydnabod yn adroddiad y DU i’r Cenhedloedd Unedig ar y cynnydd tuag at y NDCau

Wales – Africa Community Linking: Development Cooperation in Action