Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Mae WCIA yn cyfrannu at ymgynghoriadau sydd yn cael eu rhedeg gan swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol i archwilio sut y gellir mesur ‘Cymru sy’n Gyfrifol ar lefel Fyd-eang’ ar draws y sector cyhoeddus.