Diweddariadau polisi: Ionawr – Mawrth 2023

Fel aelodau o Stop Climate Chaos Cymru, rydym wedi drafftio papur i dynnu sylw at y pwysigrwydd o gynnwys cyfiawnder hinsawdd fyd-eang ym mholisi Cymru.

  • Gyda phartneriaid yn y sector rhyngwladol, fe wnaethom lobïo am newidiadau i’r Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael i gael cyfrifoldeb byd-eang ar wyneb y ddeddfwriaeth
  • nid oeddem yn llwyddo i gael gwelliannau i mewn (pleidlais glymu) ond cawsom ymrwymiadau i weithio gyda’r sector ar y Canllawiau Statudol, i sicrhau bod cyfrifoldeb byd-eang wedi cael ei gynnwys yn llawn.
  • Wedi cwrdd â Chomisiynydd newydd Cenedlaethau’r Dyfodol, i dynnu sylw at y blaenoriaethau o ran sicrhau Cymru sy’n gyfrifol yn fyd-eang Myfyrio ar ein profiad, a llunio datganiad o werthoedd ar gyfer Cwpan y Byd i Ddynion yn Qatar, ac argymell dull ehangach y gellid ei gymhwyso ar draws y strategaeth ryngwladol Cyflwyno ceisiadau llwyddiannus i gael poster a gweithdy yng nghynhadledd WISERD ym mis Gorffennaf i archwilio dinasyddiaeth fyd-eang a chyfrifoldeb byd-eang.
  • Ymunodd ag ymdrechion ar draws y DU i ymgyrchu yn erbyn y Mesur Mudo Anghyfreithlon ac yn hytrach, i ganolbwyntio ar gael noddfa Ymuno ag ymdrechion ar draws y DU i ymgyrchu yn erbyn diddymu’r
  • Ddeddf Hawliau Dynol Cyflwyno ymateb i’r ymgynghoriad am y TGAU newydd i gymwysterau Cymru Cyflwyno ymateb i gais am dystiolaeth gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg am eu blaenoriaethau Cefnogi ymgyrchoedd Cynnes y Gaeaf Hwn a Natur Positif Climate Cymru, a gofyn am gael cynnwys elfennau cyfrifol yn fyd-eang yn yr ymgyrch sy’n bositif ar natur Os oes gennych faterion byd-eang yr hoffech i ni fod yn eu codi gyda Gweinidogion mewn cyfarfodydd TSPC, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni.