Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector

senedd

Mae Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn cynrychioli’r sector rhyngwladol ar Gyngor Partneriaeth y trydydd sector.

 

Ein ffocws polisi ar hyn o bryd yw:

 

  • Dull sy’n seiliedig ar werthoedd yn y strategaeth ryngwladol ddrafft i Gymru
  • Dinasyddiaeth fyd-eang yn y cwricwlwm newydd i Gymru
  • Deddf Llesiant Cenedlaethau’r dyfodol, yn benodol, Cymru sy’n gyfrifol yn fyd-eang
  • Effaith BREXIT ar y sector rhyngwladol

 

Os hoffech gymryd rhan mewn ymatebion polisi ar y materion hyn, cysylltwch â susieventrisfield@wcia.org.uk.

Mae gennym nifer o gyfarfodydd ar gyfer gwahanol rannau o’r sector, sianel LAC i drafod datblygiadau polisi ac rydym hefyd yn cydweithio ar ymatebion polisi ar Google docs.

 

Prif nod Cyngor Partneriaeth y trydydd sector yw sicrhau bod yr egwyddorion a nodir yng nghynllun y trydydd sector yn cael eu rhoi ar waith.

Mae hefyd yn rhoi cyfle i’r sector godi materion o ddiddordeb neu bryder. Yn gyffredinol, nid yw’n trafod materion sy’n ymwneud ag un maes diddordeb yn unig (gellir mynd i’r afael â’r rhain drwy gyfarfodydd Gweinidogol chwemisol) ac fel corff cenedlaethol.

Mae ‘ n ymwneud â materion sy ‘ n effeithio ar Gymru gyfan.