Archives

Addysg heddwchyn y Cwricwlwm iGymru

Mae addysg heddwch yn cefnogi addysg a datblygiad pobl ifanc fel dinasyddion lleol a byd-eang yng nghyd-destun y Cwricwlwm i Gymru. Mae’r papur hwn yn archwilio:

  • beth ydy addysg heddwch
  • arwyddocâd addysg heddwch i’r cwricwlwm newydd, y Rhaglen Lywodraethu bresennol yng Nghymru, a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
  • sut mae addysg heddwch yn gwneud gwahaniaeth i’ch disgyblion, ysgolion a chymunedau
  • rhywfaint o arfer da yma yng Nghymru

Addysg heddwch yn y Cwricwlwm i Gymru

Mapio Adnoddau a Mentrau Addysg Heddwch i Gwricwlwm Cymru

hi