Rhaglen Cymru dros Heddwch, 2014-19

Yn ystod y can mlynedd ers y Rhyfel Byd Cyntaf, sut mae Cymru wedi cyfrannu at yr ymgais i sicrhau heddwch?

Rhwng 2014-18, bu Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru – gyda chymorth Cronfa Dreftadaeth y Loteri – yn cydweithio â phartneriaid lleol a chenedlaethol i ddatgelu hanes “treftadaeth heddwch” Cymru; pobl gyffredin sydd wedi gwneud pethau anghyffredin i adeiladu byd gwell. Dyma drosolwg o rai o’r prosiectau a’r llwyddiannau allweddol a arweiniwyd gan wirfoddolwyr a grwpiau cymunedol yn ystod y cyfnod i nodi can mlynedd ers y Rhyfel Mawr.