Disgyblion y Barri yn ennill Bencampwriaeth Dadlau Ysgolion Cymru 2019

Bu disgyblion y Fro yn curo eu gwrthwynebwyr ym Mhencampwriaethau Dadlau Ysgolion Cymru 2019.

Ar ddydd Llun 16 Rhagfyr, disgyblion Ysgol Gyfun Bro Morgannwg Sara Jones a Rhys Griffiths oedd y tîm buddugol eleni.

Aeth enillydd gwobr Siaradwr Unigol eleni i Amelia Furlong o Ysgol Catholig Cardinal Newman, a oedd yn siarad ar y tŷ hwn yn gwahardd plastigion o 2025.

Aeth yr ail wobr eleni i Alice Kember o Ysgol Howells.

Dyma’r deunawfed tro a’r flwyddyn olaf i’r Bencampwriaeth Dadlau Ysgolion Cymru gael ei chynnal, ac mae hyd at 60 ysgol wedi cystadlu bob blwyddyn.

Roedd y pynciau a drafodwyd ar y diwrnod yn cynnwys democratiaeth, materion iechyd meddwl, democratiaeth a chyfiawnder.

Dywedod barnwr yn y rownd derfynol a Pennaeth BBC Radio Cymru, Colin Paterson: “Cymerais ran mewn ysgolion a oedd yn dadlau pan oeddwn i’n iau, ac mae wedi rhoi llawer o sgiliau i mi wneud y gwaith rwy’n ei wneud nawr, gan nad oeddwn wedi cymryd llwybr academaidd. Gallwch weld bod y gystadleuaeth hon yn rhoi’r hyder i bobl siarad, gwrthbrofi, sut mae llunio a mynegi dadleuon a a dwi’n meddwl bod defnyddio’r sgiliau hyn yn hynod o bwysig.”

Hoffai dîm WCIA ddiolch i Dŷ Dredegar am gynnal y digwyddiad ac i Sefydliad Hodge am eu cefnogaeth dros y blynyddoedd.

Dywedodd Susie Ventris –Field, barnwr yn y rownd derfynol a Phrif Weithredwr Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru : “Rwyf bob amser yn teimlo’n ysbrydoledig yn gwrando ar bobl ifanc yn y gystadleuaeth hon, gan eu bod yn cyflwyno dadleuon ar bynciau anodd ac yn aml yn gorfod dadlau barn nad yw’n ddadl eu hunain. Mae’n wych eu gweld yn datblygu cydymdeimlad, sgiliau siarad cyhoeddus a meddwl yn feirniadol.

“Mae’r rhain yn sgiliau bywyd mor hanfodol ac yr oedd yn ein penderfyniad i ddod o hyd i arian ar gyfer y dyfodol”